خاور کش
باسکول نیسان کش
نیسان کش
باسکول جاده ای ، دستگاهی است که وسایل نقلیه جاده ای را در یک مرحله و با استفاده از اثر جاذبه زمین توزین می نماید.

باسکول 50 تن ، باسکول 60 تن ، باسکول بتنی ، باسکول محور کش ثابت ، باسکول محور کش پرتابل ، باسکول 20 تن ، باسکول پیش ساخته ،