ایزو باسکول

گواهی نامه بین المللی ISO 9001-2000 از شرکت BM TRADA انگلستان

ایزو باسکول

استاندارد بین المللی OIML R 67 برای نمایشگرهای وزن مدل GAMMA-07 و GAMMA-07C

پروانه باسکول جاده ای

پروانه کاربرد علامت استاندارد در زمینه تولید باسکولهای جاده ای

پروانه باسکول

پروانه کاربرد علامت استاندارد در زمینه تولید باسکولهای رنج 500 تا 5000 کیلوگرم

ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع نمایشگر GAMMA-07 از اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ایران

باسکول ، شرکت مهندسی فراسو توزین

پروانه کاربرد علامت استاندارد در زمینه تولید انواع نمایشگرهای دیجیتال توزین

باسکول ، شرکت مهندسی فراسو توزین

پروانه بهره برداری از سازمان صنایع استان مرکزی