نیسان کش

باسکول نیسان کش

مشخصات فنی باسکول 10 تن( تمام فلز):

لودسل: 4 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین

ابعاد صفحه: 4 ×2.5 m

استقامت صفحه: 120% ظرفیت توزین

دقت صفحه: +5 kg طبق استاندارد ملی

زینه: 10 kg طبق استاندارد ملی

تیر آهن اصلی: IPE 300

تیر آهن فرعی: IPE 140(بدون گود)

ورق پوشش صفحه: 8 mm