باسکول قطارکش

باسکول

انواع باسکول ریلی

 

1- باسکول ریلی استاتیک و دینامیک 200 تن سه پلتفرمه

– قابلیت توزین انواع واگن ها از طول 8 تا 26 متر (واگن های روسی، اروپایی، واگن پارس و …)

– قابلیت توزین در 2 حالت استاتیک و دینامیک

– ابعاد هر پلتفرم 6X2 متر

– 12 عدد لودسل اروپایی

– نمایشگر دیجیتال GAMMA-07

– قابلیت نمایش وزن هر محور، وزن هر بوژی و وزن کل

– قابلیت تفکیک وزن لوکوموتیو از وزن مابقی واگن ها

– پرینتر LQ300

– دقت 50 کیلوگرم

 

2- باسکول ریلی دینامیک

– ابعاد پلتفرم 6X2 متر

– 4 عدد لودسل اروپایی

– قابلیت توزین دینامیک حداکثر سرعت 15 km/h

– دقت توزین دینامیک 200 کیلوگرم

– قابلیت نمایش وزن هر بوژی و وزن هر واگن به تفکیک

– قابلیت نمایش سرعت و جهت حرکت

– مجهز به چراغ کنترل ترافیک و Track Switch