باسکول بتن فلز داخل گود 50 تن

لودسل: 4 عدد ساخت اروپای غربی، امریکا، چین (فلینتک، کاردینال، کلی و زمیک)

ابعاد صفحه: 3 * 8 متر

استقامت صفحه: %120 ظرفیت توزین

دقت صفحه: 5kg+ طبق استاندارد ملی

زینه: 10kg طبق استاندارد ملی

تیر آهن اصلی: IPE 500

تیر آهن فرعی: IPE 160

پوشش صفحه: بتن و میل گرد