باسکول پیش ساخته بتنی داخل گود و بدون گود 50 تن

لودسل: 4 عدد ساخت اروپای غربی، امریکا، چین (فلینتک، کاردینال، کلی و زمیک)

ابعاد صفحه: 3 * 7/5 متر
استقامت صفحه: %120 ظرفیت توزین

دقت صفحه: 5kg+ طبق استاندارد ملی

زینه: 10kg طبق استاندارد ملی

پوشش صفحه: بتن مسلح با روکش بتن الیافی

فونداسیون پیش ساخته

حمل به همراه فونداسیون توسط یک تریلی