باسکول تمام فلز داخل گود 60

لودسل: 6 عدد ساخت اروپای غربی ،امریکا، چین (فلینتک، کاردینال، زمیک و کلی)

ابعاد صفحه: 3 * 16 متر

استقامت صفحه: %120 ظرفیت توزین

دقت صفحه: 5kg+ طبق استاندارد ملی

زینه: 10kg طبق استاندارد ملی

تیر آهن اصلی: IPE 500

تیر آهن فرعی: IPE 180

پوشش صفحه: ورق 10mm