توزین در حال حرکت

از آنجا که جمع آوری اطلاعات ترافیکی کاربردهای بسیار زیادی در برنامه ریزی، طراحی، نگهداری و تعمیر و مدیریت راه ها دارد، سیستم های توزین در حال حرکت (WIM) با هدف مدیریت، جمع آوری و تحلیل اطلاعات ترافیکی و کاهش هزینه های مربوط به تخریب بدنه راه در اثر عبور بارهای خارج از محدوده و بی قانونی و تسریع در مراحل اعمال قانون و افزایش ضریب ایمنی عبور وسایل نقلیه به کار گرفته می شوند. روش جدید توزین وسایل نقلیه به علت کاهش نیاز به پرسنل و کارکنان می تواند در تمامی ساعات شبانه روز فعال باشد. اطلاعات ثبت شده عبارتند از:

 • وزن کل و وزن هر یک از محورهای وسایل نقلیه عبوری
 • نرخ تردد وسایل نقلیه
 • طبقه بندی کامل وسایل نقلیه عبوری در 14 کلاس مجزا
 • سرعت وسایل نقلیه
 • ثبت تصویر خودروهای متخلف
 • تشخیص پلاک خودروهای متخلف بوسیله تکنولوژی پردازش تصویر ANPR
 • تاریخ و زمان عبور هر یک از خودروها

مزایا:

 • مطالعات و بهینه سازی طراحی روسازی و ارائه برنامه ریزی تعمیر و نگهداری راه ها
 • طراحی روسازی هر خط به طور مجزا
 • مطالعات ترافیکی
 • کنترل و اعمال قانون
 • کنترل سرعت وسایل نقلیه سواری
 • تعیین و اخذ عوارض بر اساس وزن کل وسایل نقلیه
 • ارائه گزارش های آماری

کاربردها:

 • کاهش تردد وسایل نقلیه با اضافه بار
 • افزایش طول عمر روسازی
 • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 • کاهش زمان تاخیر توزین وسایل نقلیه
 • حذف و یا کاهش ترافیک ناشی از توزین وسایل نقلیه با استفاده از باسکول