چک ویر و سورتینگ

ظرفیت و دقت وزن: از ظرفیت 100 گرم تا 50Kg

سرعت سیستم: یک بسته در هر ثانیه

قابلیت جدا سازی بسته های خارج از محدوده مجاز وزنی (بالا و یا پایین)

سرشماری از تعداد کل بسته های مجاز، بالا و پایین تر از حد مجاز بر روی چاپگر

مجهز به سیستم ریجکت برای جداسازی قطعات خارج از محدوده مجاز وزنی

مجهز به 8 عدد کانال جداسازی در حالت سورتینگ