فیدر وزنی

– نمايشگر ديجيتال Gamma07 نوار نقاله با صفحه نمايش LCD گرافيگ سايز بزرگ با قابليت هاي زير :
◦جمع زدن وزن كل عبوري از روي نوار

( با Password صفر مي شود )

◦ جمع زدن وزن كل يك شيفت كاري
◦ نمايش سرعت نوار بر حسب متر بر دقيقه
◦ نمايش دبي يا تن بر ساعت
◦ دقت حدود 1%

4 -عدد لودسل كششي , فشاري
– Encoder با سرعت سنج نوار
– خروجي 4- 20 میلی آمپر جهت كنترل دور موتور در حالت فيدر ( توسط اينورتر سه فاز )
– در حالت فيدر ميزان خروجي نوار ( دبي يا تن بر ساعت ) قابل كنترل مي باشد