باسکول کفه ای

باسکول الکترونيک کفه ای (قپان)

– مجهز به نمایشگر

– توزین با دقت بالا

– قابلیت اتصال به چاپگر

– امکان گزارشگیری از مقادیر کد کالا و تاریخ

– ورق آجدار

– رنگ الکترواستاتيک

– ظرفيت 150kg الی 5000kg

– دقت 200gr-50gr