بچينگ خوراك دام

صفحه نمايش LCD گرافيكی با قابليت نمايش كلمات فارسي
– دارای – 8 الي 16 رله خروجي جهت فرمان به دريچه هاي تخليه مواد
– دريافت 20 فرمول مختلف
– گزارش گيري از تعداد بچ هاي زده شده و مقدار بچ ها به تفكيك بر حسب تاريخ و ساعت روي صفحه نمايش دستگاه و هم روي پرينتر بصورت فارسي
– كاركرد بصورت دستي و اتوماتيك
– تايمر داخلي
– امكان كار با كيبرد خود دستگاه و يا كيبرد كامپيوتر بدون استفاده از كامپيوتر