بچینگ خوراک دام

صفحه نمایش LCD گرافیکی با قابلیت نمایش کلمات فارسی
– دارای – 8 الی 16 رله خروجی جهت فرمان به دریچه های تخلیه مواد
– دریافت 20 فرمول مختلف
– گزارش گیری از تعداد بچ های زده شده و مقدار بچ ها به تفکیک بر حسب تاریخ و ساعت روی صفحه نمایش دستگاه و هم روی پرینتر بصورت فارسی
– کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک
– تایمر داخلی
– امکان کار با کیبرد خود دستگاه و یا کیبرد کامپیوتر بدون استفاده از کامپیوتر