بچینگ بتن

-نمایشگر دیجیتال مدل Gamma07 یا Smart+ با فرامین رله خروجی
– لودسل مدل S یا خمشی

– کنتور آب با قطع کن برای کارخانجات بتون

-کارکرد بصورت دستی یا اتوماتیک همراه با تایم میکس

– گزارشکیری از میزان سیمان مصرفی ( کارخانجات بتون) و یا قیر مصرفی (کارخانجات آسفالت) روی دستگاه یا چاپگر
– دقت و سرعت بالای توزین و بچ گیری همراه با تعداد بچ های زده شده در یک شیفت کاری
-قابلیت وصل به کامپیوتر جهت مانیتورکردن کل کارخانه