توزین نوار نقاله

– چهار عدد لودسل مدل خمشی یا کششی

Encoder یا سرعت سنج

– نمایشگر دیجیتال مدل Gamma-07 با صفحه نمایش LCD گرافیک سایز بزرگ با قابلیت های ذیل :

– جمع زدن وزن کل یک شیفت کاری

نمایش سرعت نوار بر حسب متر بر دقیقه (m/min)

– نمایش دبی یا تن بر ساعت (t/h)

– دقت حدود 1%