پذیرش آنلاین ( فرم های پذیرش)
مشتریان گرامی
1- برگه پذیرش مورد نظر خود را انتخاب و دانلود نمایید .
2- برگه را به طور کامل تکمیل و همراه با نامه ( درخواست آزمون) ارسال نمایید.
3- مشتریان گرامی می توانند از راه های زیر اقدام به ارسال فرم های خود(برگه های پذیرش) نمایند.

• 27380 – 021
• ایمیل :info@farasooeng.com
و یا از طریق صفحه تماس با ما و صفحه درخواست آزمون پژوهشی ارسال شود.
4- در اسرع وقت پذیرش شما انجام و با شما تماس گرفته خواهد شد.
نکات مهم
1- برگه پذیرش نمونه باید به طور کامل و خوانا تکمیل شود.
2- این برگه به منزله درخواست آزمون پژوهشی می باشد و آزمون مطابق آن انجام می گیرد، لذا ارایه جزئیاتی که در پرسشنامه مطرح شده، ضروری است.
3- بدیهی است شرکت در قبال آزمون هایی که توضیحات ارسالی آن کامل و کتبی نباشد و همینطور در قبال توضیحات شفاهی،هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  مدارک لارم برای پذیرش نمونه و انجام آزمون
برگه درخواست مشتری ( پیش فاکتور، آزمون پژوهشی و درخواست اطلاعات فنی)
برگه درخواست مشتری ( پیش فاکتور، آزمون پژوهشی و درخواست اطلاعات فنی)
طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی