فروآلیاژ ایران20 تنازنا
میثم کاغذ60 تناصفهان
احسان الیگودرز 60 تنالیگودرز
یاوران فولاد جنوب 6 دستگاه باسکول60 تناهواز
سنگ آهن مرکزی ایران60 تناهواز
حمل و نقل اهواز حامل60 تناهواز
تعاونی روستایی حقیقت60 تناهواز
تعاونی روستایی دهخدا60 تناهواز
فروزان نجوم آبادان60 تناهواز
تعاونی 25 رامهرمز80 تناهواز
کشتارگاه پرناز50 تناهوز
آسیا ماسه ساز60 تنایوانکه
میوه خشک پارس(خاورکش)10 تنآبادان
شهرداری بهمن60 تنآباده
کاله60 تنآمل
غله و خدمات م 6 بندر عباس60 تنبندر عباس
آقای منصور جهان آرا50 تنبوشهر
حقيقت بار بيضا60 تنبيضا
مهاب سازه50 تنتهران
آسفالت مالک اشتر50 تنتهران
کارخانجات بازرگانی کشور60 تنتهران
برنا لبن60 تنتهران
جهان کوثر50 تنتهران
تهران صنعتتبدیل باسکولتهران
بهين ساز خليج فارس60 تنتهران
باسکول بهارانتبدیل باسکولتهران
تکنو شیر60 تنتهران
بهین ساز خلیج فارس60 تنتهران
پتروشیمی کرمانشاه60 تنچناران
آستان قدس رضوي60 تنخراسان
سيمرغ دليجان50 تنخراسان
کشتارگاه گوشت خراسان60 تنخراسان
ثمرآوران10 تنخوزستان
قائم انفاق خوی60 تنخوی
آذر فولاد دلیجان60 تندلیجان
بتن آماده فضل الهي60 تنزرنديه
کارخانه بتن ابراهيمي60 تنساوه
شن سا60 تنساوه
شرکت آکام بتن60 تنساوه
آرد پوسان60 تنساوه
فروسيليس ايران60 تنسمنان
باسکول گچ سمنان جم50 تنسمنان
نورد لوله سمنان60 تنسمنان
فولاد سیرجان 3 دستگاه80 تنسیرجان
آفاق شید شمال60 تنشمال
ماهان مهر تجارت60 تنشمال
میدان بار خزر کنار50 تنشمال
خانه سازي زرمندگان60 تنشهر پرديس
شرکت انبار کوير60 تنشور آباد قم
سراميک صنعتي آباده60 تنشيراز
فلوراسپار60 تنطبس
توسعه سرمايه گذاري نور60 تنطبس
سنگ شکن کنده گوی گوجان50 تنفارسان
هواپیما سازی ایران60 تنقوچان
بولــر60 تنکازرون
یاسکول سایپا کاشان60 تنکاشان
ماسه سازان انديشه50 تنکرج
قارچ ملارد80 تنکرج
شن روي کبير50 تنکرمان
تعاوني روستاي کرمانشاه60 تنکرمانشاه
شن و ماسه 13550 تنکرمانشاه
جاهد شاریز60 تنکرمانشاه
باربری عزیزی60 تنکرمانشاه
رژين تاک20 تنکرمانشاه
آرد کنگاور60 تنکرمانشاه
کارخانجات آسفالت احمدي60 تنکرمانشاه
موسسه حرا60 تنکرمانشاه
اتحادیه روستایی کرمانشاه60 تنکرمانشاه
نیلوفر خوشه غرب60 تنکرمانشاه
پیشرو توزین الکتریک60 تنکرمانشاه
شرکت پخش فرآورده های نفتی60 تنماهشهر
پتروشیمی اروند 6 دستگاه80 تنماهشهر
طوس رادیه60 تنمشهد
آقاي پاشايي مياندوآب60 تنمياندوآب
تعاوني 476 نگين مياندوآب60 تنمياندوآب
باغچه حصار همدان60 تنهمدان
شن و ماسه ذرین دره60 تنهمدان
سنگ آهن مرکزی ایران60 تنیزد