فروآلیاژ ایران 20 تن ازنا
میثم کاغذ 60 تن اصفهان
احسان الیگودرز  60 تن الیگودرز
یاوران فولاد جنوب 6 دستگاه باسکول 60 تن اهواز
سنگ آهن مرکزی ایران 60 تن اهواز
حمل و نقل اهواز حامل 60 تن اهواز
تعاونی روستایی حقیقت 60 تن اهواز
تعاونی روستایی دهخدا 60 تن اهواز
فروزان نجوم آبادان 60 تن اهواز
تعاونی 25 رامهرمز 80 تن اهواز
کشتارگاه پرناز 50 تن اهوز
آسیا ماسه ساز 60 تن ایوانکه
میوه خشک پارس(خاورکش) 10 تن آبادان
شهرداری بهمن 60 تن آباده
کاله 60 تن آمل
غله و خدمات م 6 بندر عباس 60 تن بندر عباس
آقای منصور جهان آرا 50 تن بوشهر
حقيقت بار بيضا 60 تن بيضا
مهاب سازه 50 تن تهران
آسفالت مالک اشتر 50 تن تهران
کارخانجات بازرگانی کشور 60 تن تهران
برنا لبن 60 تن تهران
جهان کوثر 50 تن تهران
تهران صنعت تبدیل باسکول تهران
بهين ساز خليج فارس 60 تن تهران
باسکول بهاران تبدیل باسکول تهران
تکنو شیر 60 تن تهران
بهین ساز خلیج فارس 60 تن تهران
پتروشیمی کرمانشاه 60 تن چناران
آستان قدس رضوي 60 تن خراسان
سيمرغ دليجان 50 تن خراسان
کشتارگاه گوشت خراسان 60 تن خراسان
ثمرآوران 10 تن خوزستان
قائم انفاق خوی 60 تن خوی
آذر فولاد دلیجان 60 تن دلیجان
بتن آماده فضل الهي 60 تن زرنديه
کارخانه بتن ابراهيمي 60 تن ساوه
شن سا 60 تن ساوه
شرکت آکام بتن 60 تن ساوه
آرد پوسان 60 تن ساوه
فروسيليس ايران 60 تن سمنان
باسکول گچ سمنان جم 50 تن سمنان
نورد لوله سمنان 60 تن سمنان
فولاد سیرجان 3 دستگاه 80 تن سیرجان
آفاق شید شمال 60 تن شمال
ماهان مهر تجارت 60 تن شمال
میدان بار خزر کنار 50 تن شمال
خانه سازي زرمندگان 60 تن شهر پرديس
شرکت انبار کوير 60 تن شور آباد قم
سراميک صنعتي آباده 60 تن شيراز
فلوراسپار 60 تن طبس
توسعه سرمايه گذاري نور 60 تن طبس
سنگ شکن کنده گوی گوجان 50 تن فارسان
هواپیما سازی ایران 60 تن قوچان
بولــر 60 تن کازرون
یاسکول سایپا کاشان 60 تن کاشان
ماسه سازان انديشه 50 تن کرج
قارچ ملارد 80 تن کرج
شن روي کبير 50 تن کرمان
تعاوني روستاي کرمانشاه 60 تن کرمانشاه
شن و ماسه 135 50 تن کرمانشاه
جاهد شاریز 60 تن کرمانشاه
باربری عزیزی 60 تن کرمانشاه
رژين تاک 20 تن کرمانشاه
آرد کنگاور 60 تن کرمانشاه
کارخانجات آسفالت احمدي 60 تن کرمانشاه
موسسه حرا 60 تن کرمانشاه
اتحادیه روستایی کرمانشاه 60 تن کرمانشاه
نیلوفر خوشه غرب 60 تن کرمانشاه
پیشرو توزین الکتریک 60 تن کرمانشاه
شرکت پخش فرآورده های نفتی 60 تن ماهشهر
پتروشیمی اروند 6 دستگاه 80 تن ماهشهر
طوس رادیه 60 تن مشهد
آقاي پاشايي مياندوآب 60 تن مياندوآب
تعاوني 476 نگين مياندوآب 60 تن مياندوآب
باغچه حصار همدان 60 تن همدان
شن و ماسه ذرین دره 60 تن همدان
سنگ آهن مرکزی ایران 60 تن یزد