چك وير و سورتينگ

ظرفیت و دقت وزن: از ظرفیت 100 گرم تا 50Kg

سرعت سيستم: يك بسته در هر ثانیه

قابلیت جدا سازي بسته هاي خارج از محدوده مجاز وزني (بالا و یا پایین)

سرشماری از تعداد کل بسته های مجاز، بالا و پایین تر از حد مجاز بر روی چاپگر

مجهز به سیستم ريجكت برای جداسازی قطعات خارج از محدوده مجاز وزني

مجهز به 8 عدد كانال جداسازي در حالت سورتينگ