مودم رادیویی
نمایشگر ثانویه
جعبه تقسیم (Junction Box)
ترانسمیتر