باسکول ، باسکول جاده ای، باسکول صنعتی و فروشگاهی

باسکول ، انواع باسکول ، Scale – باسکول جاده ای ، باسکول صنعتی

باسکول که در انگلیسی آمریکایی ترازوی کامیون (Truck scale) باسکول سیستمی الکترونیکی است که از نمایشگر و بدنه و نیز لودسل طراحی گردیده است

ادامه مطلب